SITI ROHMATUL UMMAH

SITI ROHMATUL UMMAH

Fakultas
Pasca Sarjana
Jurusan
Magister Studi Ilmu Agama Islam
Lulus
2016
Skripsi

FENOMENA HURUF HIJAIYAH DALAM AL-QURAN

(Sebuah Kajian Fonologi dalam Teks Surat al-Fatihah)


Data Personal
Nama
SITI ROHMATUL UMMAH
Alamat
Student and Staff Only
Telepon
Student and Staff Only
Email
Student and Staff Only

Publikasi
- Belum Memiliki Publikasi -

  • : Article
  • : Book
  • : Conference Proceedings
  • : Journal Article
  • : Thesis
  • : Website